FørstehjælpFærdselsrelateret førstehjælpskursus hos A One Køreskole

Fra 1. oktober 2006 skal de der tager kørekort for første gang, inden de kan tilmelde sig teoriprøve have gennemført et 7 timers færdselsrelateret førstehjælpkursus.
Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter vedkommende i stand til at yde førstehjælp ved trafikulykker.

Ved kursets afslutning skal kursisten kunne:
Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade,
yde basal genoplivning til en person uden vejrtrækning og livstegn,
yde førstehjælp til de typiske skader i forbindelse med trafikulykker, og
forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.

Førstehjælpskurset planlægger vi i fællesskab således, at du ikke opnår unødig afbrydelse i det samlede undervisningsforløb.
A One Køreskole har selvfølgelig sørget for at uddanne egne førstehjælpsinstruktører i god tid - således at undervisningen foretages på køreskolen, som en integreret del af køreundervisningen.

Kontorets åbningstider:

Kingosgade 13,
1818 Frederiksberg C

Mandag: kl. LUKKET
Tirsdag: kl. 14:30-17:00
Onsdag: kl. 14:30-17:00
Torsdag: kl. 14:30-17:00
Fredag: kl. LUKKET

Kontor tlf: 26 28 26 26

Mobil tlf: 26 28 26 26

E-mail: Aone@live.dk

Nykredit

Reg.: 4571

Reg.: 0001961162

Beståelsesprocent for sidste måned


78 % teori
68 % praksisk

Er du studerende?


Vi tilbyder nu studierabat!
Klik her for mere informnation
Vi Kører løbende Dag/Aften hold,

Hold start datoer:


25/10 kl. 17:00(Alm/kursus/intro)
01/11. kl. 17:00( Lyn/kursus/intro)
08/11. kl.17:00(Alm/kursus/intro)

A One Køreskole

Quick links:
Kontorets åbningstider:
Mandag: kl. 16:00-20:00
Tirsdag: kl. 15:00-18:00
Onsdag: kl. 16:00-20:00
Torsdag: kl. 16:00-20:00
Fredag: Lukket

Mobil tlf: 26282626
E-mail: Aone@live.dk
Kontakt os

Adresser: